Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2015

2145 8754 500
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe viawasteland wasteland
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viakattrina kattrina
7183 289c 500
Reposted frombwana bwana viawishyouwerehere wishyouwerehere

March 25 2015

9588 4f30 500
Reposted fromkarna karna viaanastasie anastasie
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viaanastasie anastasie
1947 8eac 500
Reposted fromMrSatan MrSatan viaweakdarkoralias weakdarkoralias
- Nie potrafisz przyjmować świata na trzeźwo?
- Potrafię, ale wolę nie.
— Charles Bukowski
5092 628a 500
Reposted fromdirtyeinstein dirtyeinstein viadiedrunk diedrunk
8684 e04c
Reposted fromlesbian lesbian viagoaskalice goaskalice
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viatake-care take-care

March 20 2015

Być może jest tak, że każda istota musi podlegać jakiemuś uzależnieniu. Że człowiek zupełnie wyzbyty uzależnień jest niekompletny. Że to naturalne jak oddychanie.

 

— Żulczyk, po prostu
Reposted frompoisonlips poisonlips viawindofchange windofchange
4002 d9d9
Reposted fromwestwood westwood viajointskurwysyn jointskurwysyn
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viakacrew kacrew
6328 d098
Oh, I really DO WANT a package of these!
Reposted fromoopsiak oopsiak
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakacrew kacrew
6832 6034 500
Azalea and Pink Sunrise 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl